Armatura odcinająca

Armatura odcinająca

Armatura - jest ważnym punktem systemu gaśniczego w budynkach tworzonego na bazie instalacji wodociągowej. Pozwala na korzystanie z hydrantów przeciwpożarowych celem dostarczenia wody na potrzeby akcji gaśniczej.

Wszystkie produkty certyfikowane:

Certyfikaty jakości