Instalacje chłodnicze

Rozprowadzanie chłodu poprzez instalację tzw. wody lodowej to najczęściej spotykane rozwiązanie klimatyzacji pomieszczeń. Typowa woda lodowa to zwykle 30-proc. roztwór wodny glikolu etylowego o temperaturze na wyjściu z agregatu wody lodowej (chillera) rzędu +5 do +7°C. Woda lodowa rozprowadzana jest w budynku instalacją rurową do klimakonwektorów - wymienników ciepła, w których następuje schłodzenie wentylowanego powietrza i jednocześnie podniesienie temperatury wody lodowej do około +12°C.

Zastosowanie systemu rowkowanego Victaulic :

 • Woda chłodząca
 • Woda skraplacza
 • Instalacje glikolowe
 • Chłodnie kominowa
 • Instalacje solankowe
 • Instalacje specjalnych czynników chłodzących
 • Centralne agregaty chłodnicze
 • Instalacje lodowych agregatów chłodniczych
 • Zespoły uzdatniania powietrza

Zalety zastosowania systemu Victaulic w instalacjach chłodu;

 • Szczelność połączeń (samo-doszczelnianie)
 • Łatwość i szybkość montażu
 • Skrócenie przestojów instalacji
 • Redukcja całkowitych kosztów
 • Brak prześwietleń spoin (x-ray)
 • Lepsza kontrola postępów robót
 • Montaż w każdych warunkach pogodowych
 • Tłumi drgania i wibracje
 • Ogranicza hałas

Produkty