Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe to szeroko rozumiane systemy, których zadaniem jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. To właśnie te systemy umożliwiają najwcześniejsze wykrycie zagrożenia oraz rozpoczynają proces jego gaszenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej.

Zastosowanie w instalacjach:

  • Tryskaczowych
  • Zraszaczowych
  • Hydrantowych

Zalety systemów przeciwpożarowych:

  • Skrócenie czasu montażu - łączniki ready-instalation
  • Eliminacja przecieków - rokowany system IGS dedykowany do 1"
  • Kompletność systemu
  • Produkcja w Polsce