Instalacje sprężonego powietrza

Inaczej system sprężonego powietrza - rurociąg technologiczny przesyłowy służący do rozprowadzania medium - sprężonego powietrza w określonych ilościach, czasie i pod określonym ciśnieniem od sprężarki (miejsce wytworzenia) do punktów poboru.

Instalacje sprężonego powietrza można wykonać:

 • stali nierdzewnej - Standardowy system OGS dla Instalacji nierdzewnych.
 • stali nierdzewnej cienkościennej - System Victaulic Strengh Thin 100
 • stali czarnej ocynkowanej - Standardowy system OGS

Zalety instalacji w systemie rowkowanym:

 • Łatwość i szybkość montażu, oszczędność czasu około 50 %
 • Skrócenie przestojów instalacji
 • Brak wysokich temperatur i otwartego ognia
 • Nie wymaga zabezpieczeń antykorozyjnych
 • Brak prześwietleń spoin (x-ray)
 • Tłumienie drgań, wibracji i hałasu
 • Szczelność połączeń (samo-doszczelnianie)
 • Skrócenie przestojów instalacji
 • Nie wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry
 • System w pełni rozbieralny, możliwość powtórnego zastosowania
 • Kompletność systemy, łączniki kształtki, armatura, złącza kompensacyjne
 • Nie osłabiamy rur

Produkty