Zawory kontrolno-alarmowe

Zawory kontrolno-alarmowe - oddzielają instalację tryskaczową wewnątrz obiektu od wodociągowej sieci zasilającej. Są one wyposażone w klapę zwrotną oraz orurowanie umożliwiające pobranie sygnału elektrycznego o zadziałaniu instalacji oraz wykonanie testów serwisowych. Zawory kontrolno - alarmowe mogą być tzw. mokre (dla instalacji nawodnionych) lub suche (dla instalacji wypełnionych sprężonym powietrzem).

Wszystkie produkty certyfikowane:

Certyfikaty jakości